ФОРМИ І МЕТОДИ СПІВПРАЦІ ЗДО З СІМ’ЯМИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто форми і методи співпраці закладів дошкільної освіти з сім'ями дошкільників. Робота педагога з батьками має вибудовуватись на основах діалогічного спілкування, під час якого вихователь може дізнатись про рівень сформованості їх педагогічних знань і навичок і може за потреби вносити необхідні корективи через організацію різних заходів просвітницького характеру. Виокремлено основні форм організації роботи вихователів закладу дошкільної освіти з батьками. Зазначенно, що тісна співпраця сім’ї та закладу дошкільної освіти позитивно впливає на виховання різнобічно розвиненої, фізично і психічно здорової дитини. The article considers forms and methods of cooperation between preschool educational institutions and families of preschoolers. The work of a teacher with parents should be built on the basis of dialogue communication, during which the educator can learn about the level of formation of their pedagogical knowledge and skills and can, if necessary, make the necessary adjustments through the organisation of various educational activities. The main forms of organising the work of preschool teachers with parents are highlighted. It is noted that close cooperation between family and preschool education institution has a positive impact on the upbringing of a well-rounded developed, physically and mentally healthy child.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, батьки, вихователі, дошкільна освіта, pedagogical interaction, parents, educators, pre-school education
Цитування
Вишневська О. О. Форми і методи співпраці ЗДО з сім'ями дошкільників / О. О. Вишневська // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 14–15.