Адаптація персоналу як сучасна технологія управління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми адаптації персоналу та управління адаптацією персоналу. Уточнено зміст поняття «адаптація персоналу», розкрито види та функції адаптації персоналу та методи й засоби управління персоналом на етапі його адаптації, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з управління персоналом на етапі адаптації. Розроблено рекомендації та пропозиції з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of personnel adaptation and personnel adaptation management. The content of the concept of «personnel adaptation» has been clarified, the types and functions of personnel adaptation and the methods and means of personnel management at the stage of its adaptation have been revealed, the diagnostic toolkit for measuring managerial activity in personnel management at the stage of adaptation has been organized. Recommendations and proposals for improving the specified aspect of management have been developed.
Опис
Ключові слова
персонал, адаптація персоналу, управління, personnel, personnel adaptation, management
Цитування
Кобець С. О. Адаптація персоналу як сучасна технологія управління : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / С. О. Кобець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 72 с. : табл. + дод.
Колекції