ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У ВИВЧЕННІ ФУНКЦІЙ КУРСУ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обгрунтовано теоретичні основи формування графічної культури учнів у вивченні функцій курсу алгебри та початків аналізу; визначено суть поняттів «графічна грамотність», «графічна культура»; виокремлено особливості формування графічної культури учнів у вивченні функцій курсу алгебри та початків аналізу; теоретично обґрунтовано методику формування графічної культури учнів у вивченні функцій курсу алгебри та початків аналізу та експериментально її перевірено. The work scientifically substantiates the theoretical foundations of the formation of the graphic culture of students in the study of the functions of the algebra course and the beginnings of analysis; the essence of the concepts "graphic literacy", "graphic culture" is defined; the peculiarities of the formation of students' graphic culture in the study of the functions of the algebra course and the beginnings of analysis are highlighted; the method of formation of the graphic culture of students in the study of the functions of the algebra course and the beginnings of analysis was theoretically substantiated and tested experimentally.
Опис
Ключові слова
графічна культура, графічна грамотність, методика, учні, освітній процес, заклад загальної середньої освіти, особливості, graphic culture, graphic literacy, methodology, students, educational process, institution of general secondary education, peculiarities
Цитування
Ярая І. Ю. Формування графічної культури учнів у вивченні функцій курсу алгебри та початків аналізу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / І. Ю. Ярая ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 45 с. : іл., табл. + дод.
Колекції