ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота розглядає актуальні проблеми формування інформаційно-цифрової компетенції учнів під час хімічного експерименту. Проаналізовано різноманітні віртуальні лабораторії та способи їх використання під час хімічного експерименту. Також висвітлено ефективні способи формування компетентності у навчальному процесі. Розроблено дидактичні матеріали з використанням віртуальних лабораторій. Дидактичні матеріали та результати дослідження можуть бути корисні для педагогів які викладають предмети природничо-математичного циклу. The qualification work considers topical problems of students’ information and digital competence formation during a chemical experiment. Various virtual laboratories and ways of using them during a chemical experiment are analyzed. Effective ways of forming competency in the educational process are also highlighted. Didactic materials using virtual laboratories have been developed. Didactic materials and research results can be useful for educators teaching subjects of the natural and mathematical cycle.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, ІКТ, віртуальні-лабораторії, хімічний експеримент, information and digital competency, ICT, virtual laboratory, chemical experiment
Цитування
Цікало Д. А. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів при проведенні віртуального хімічного експерименту : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.06 Середня освіта (Хімія) / Д. А. Цікало ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 50 с. : іл., табл. + дод.
Колекції