РОЗРОБКА САЙТУ ОСВІТНЬОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено аналіз та порівняльну характеристику технологій для розробки сайту освітнього призначення, зроблено вибір інструментів для розробки сайту. Розглянуто вимоги до сайту освітнього призначення, наведено структуру іспиту з англійської мови (ЄВІ). Розроблено структуру та наповнення сайту з підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту з англійської мови (ЄВІ). The qualification work analyses and compares technologies for developing an educational website, and selects tools for website development. The requirements for an educational website are considered, the structure of the English language exam (ELE) is presented. The structure and content of a website for preparing higher education students for the English language exam (EFL) are developed.
Опис
Ключові слова
сайт освітнього призначення, ЄВІ, веб-сервіс, PHP, HTML, CSS, MySQL, educational website, EVI, web service
Цитування
Ямпольський В. Є. Розробка сайту освітнього призначення : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / В. Є. Ямпольський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 70 с. : іл., табл. + дод.
Колекції