РОЗРОБКА ЧАТ-БОТУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі «Розробка чат-боту для організації роботи приймальної комісії» висвітлено історію розвитку чат-ботів; розкрито перспективи застосування чат-ботів у закладах вищої освіти; здійснено аналіз платформ для реалізації чат-ботів; уточнено особливості роботи чат-ботів на платформі Telegram; уточнено практичні питання розробки чат-бота для організації роботи приймальної комісії закладу вищої освіти. Розроблено чат-бот для організації роботи приймальної комісії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The qualification work "Development of a chatbot for organising the work of the admission committee" covers the history of the development of chatbots; reveals the prospects for the use of chatbots in higher education institutions; analyses the platforms for implementing chatbots; clarifies the features of chatbots on the Telegram platform; clarifies the practical issues of developing a chatbot for organising the work of the admission committee of a higher education institution. A chatbot has been developed to organise the work of the admissions committee of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
чат-бот, розробка чат-боту, приймальна комісія, chatbot, chatbot development, admission committee
Цитування
Слісаренко М. В. Розробка чат-боту для організації роботи приймальної комісії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / М. В. Слісаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 71 с. : іл., табл. + дод.
Колекції