МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ОДНОДЕННОГО НАВЧАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПОХОДУ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено матеріали з питань підготовки, організації та участі студентів у навчальному туристичному поході. Розглянуто організаційні та методичні аспекти підготовчих заходів, проведення походу: влаштування біваку, проведення конкурсів і змагань. Надано рекомендації щодо проведення рухливих ігор на місцевості, підведення підсумків походу. Матеріал відповідає тематиці викладання модулю «Методика організації та проведення туристичного походу/походу вихідного дня» навчальної дисципліни «Фізичне виховання» педагогічного ЗВО. Методичні рекомендації призначені для працівників навчальних закладів, здобувачів освіти ЗВО педагогічного профілю. The methodological recommendations provide materials on the preparation, organisation and participation of students in a training camping trip. The organisational and methodological aspects of preparatory activities, conducting the hike are considered: organising a bivouac, holding contests and competitions. Recommendations are given on conducting outdoor games, summing up the results of the hike. The material corresponds to the teaching topics of the module "Methods of organising and conducting a tourist hike/weekend hike" of the discipline "Physical Education" of a pedagogical university. The methodological recommendations are intended for employees of educational institutions, students of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
туристичний похід, рухливі ігри, фізичне виховання, фізична підготовка, методичні рекомендації, hiking, outdoor games, physical education, physical training, methodological recommendations
Цитування
Шип Н. Є. Методика організації і проведення одноденного навчального туристичного походу зі студентами : метод. рек. / Н. Є. Шип, Ж. О. Цимбалюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 37 с.