Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Сага
Анотація
Навчально-методичний посібник присвячено важливим проблемам теорії та методики джерелознавства історії України. Подано також огляд розвитку наукових знань про історичні джерела. Приділено увагу питанням методології та методики українського джерелознавства, які забезпечують теоретичну базу та надають методично-практичну допомогу студентам з метою більш грунтовного опрацювання ними історичних джерел. Посібник розраховано на викладачів та студентів з спеціальності "Історія" та всіх, хто цікавиться джерелами з історії України. The textbook is devoted to the important problems of the theory and methodology of source studies of the history of Ukraine. It also provides an overview of the development of scientific knowledge about historical sources. Attention is paid to the issues of methodology and techniques of Ukrainian source studies, which provide a theoretical basis and provide methodological and practical assistance to students for a more thorough study of historical sources. The textbook is intended for teachers and students of the speciality "History" and anyone interested in sources on the history of Ukraine.
Опис
Ключові слова
історія України, джерелознавство, навчально-методичний посібник, history of Ukraine, source studies, teaching aid
Цитування
Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Богдашина. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Харків : Сага, 2010. – 213 с.