ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто обмеження прав і свобод людини в Україні під час війни та дії воєнного стану. У правовій державі людина, її права і свободи становлять найвищу соціальну цінність. Конституційний лад України ґрунтується на визнанні людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю, пріоритету її прав і свобод. Зазначено, що обмеження прав і свобод людини під час воєнного стану є необхідною мірою для забезпечення національної безпеки, та безпеки громадян. Однак, важливо, щоб такі обмеження були обґрунтованими, доцільними, пропорційними та тимчасовими, встановлювалися і регулювалися виключно на основі відповідних законів України. The publication examines the restrictions on human rights and freedoms in Ukraine during the war and martial law. In a legal state, a person, his rights and freedoms constitute the highest social value. The constitutional system of Ukraine is based on the recognition of a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security as the highest social value, the priority of his rights and freedoms. It is noted that the restriction of human rights and freedoms during martial law is a necessary measure to ensure national security and the safety of citizens. However, it is important that such restrictions are justified, appropriate, proportionate and temporary, established and regulated exclusively on the basis of the relevant laws of Ukraine.
Опис
Ключові слова
права людини, російсько-українська війна, воєнний стан, аспірантські роботи, human rights, Russian-Ukrainian war, martial law, postgraduate works
Цитування
Кириленко Б. І. Обмеження прав і свобод людини в Україні під час війни та дії воєнного стану / Б. І. Кириленко // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 122–125.