АРТТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто арттерапію у роботі з дітьми дошкільного віку, яка є одним із найефективніших методів психотерапії, що включає творчість і різноманітні художні техніки. Корекція арттерапією є найбільш продуктивною для дитини. Це дозволяє вирішувати різноманітні проблеми, починаючи від проблем соціальної адаптаціїі закінчуючи розвитку потенціалу дітей. Наведено техніки арттерапії. The publication discusses art therapy in working with preschool children, which is one of the most effective methods of psychotherapy, which includes creativity and various artistic techniques. Art therapy correction is the most productive for a child. This allows you to solve a variety of problems, starting from the problems of social adaptation and ending with the development of children's potential. Techniques of art therapy are given.
Опис
Ключові слова
арттерапія, психотерапія, діти дошкільного віку, студентські роботи, art therapy, psychotherapy, preschool children, student works
Цитування
Флоренко А. Арттерапія у роботі з дітьми дошкільного віку / А. Флоренко // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 87.