ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто емоційний розвиток старших дошкільників, який виявляється у формуванні в них навичок керування власними емоціями, розпізнавання емоційних переживань інших людей, побудови взаємин, що в подальшому визначатимуть успішність дітей в різному соціальному оточенні. Зазначено, що у дошкільному дитинстві з’являються соціально орієнтовані емоції і почуття. Формування моральних почуттів здійснюється завдяки узагальненню схожих емоційних явищ. Диференціюються позитивні та негативні емоції, зменшується їх амбівалентність. Зазвичай діти старшого дошкільного віку розрізняють базові емоції, водночас ускладнюються їх вербалізувати. The publication examines the emotional development of older preschoolers, which is manifested in the formation of their skills managing one's own emotions, recognizing the emotional experiences of other people, building relationships that will later determine the success of children in different social environments. It is noted that socially oriented emotions and feelings appear in preschool childhood. The formation of moral feelings is carried out thanks to the generalization of similar emotional phenomena. Positive and negative emotions are differentiated, their ambivalence decreases. Usually, children of older preschool age distinguish basic emotions, but at the same time it is difficult to verbalize them.
Опис
Ключові слова
емоції, моральне виховання, діти дошкільного віку, студентські роботи, emotions, moral education, children of preschool age, student works
Цитування
Солянникова О. Емоційний розвиток старших дошкільників / О. Солянникова // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 76.