ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НОВА РЕАЛЬНІСТЬ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено особливості та переваги дистанційного навчання, яке забезпечує доступ до отримання якісної освіти незалежно від розташування людини та будь-яких обмежень. Перевагою цього виду навчання є гнучкість та розвиток. Зазначено, що дистанційне навчання є важливою та актуальною складовою освіти в сучасному світі, що є новою реальністю освіти, через свою зручність, доступність, інноваційність та цікавість. The publication defines the features and advantages of remote training that provides access to quality education regardless of a person's location and any limitations. The advantage of this type of training is flexibility and development. It is noted that distance learning is an important and relevant component of education in the modern world, which is a new reality of education, due to its convenience, accessibility, innovation and interest.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, освітній процес, студентські роботи, distance learning, educational process, student works
Цитування
Очеретяна О. Дистанційне навчання як нова реальність освіти / О. Очеретяна // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 63.