ІГРОВІ КОНТЕНТИ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ СЕРЕД УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто впровадження ігрових контентів на уроках хімії з використанням їх за допомогою інтернет ресурсів, зокрема платформи Wordwall для психоемоційного розвантаження серед учнів. Задоволення від навчання, легкість і доступність для оволодіння і засвоєння нового матеріалу, високі бали за навчання дозволяють учням підняти самооцінку, віру в свій успіх, що позитивно впливає на психоемоціний стан. The publication discusses the introduction of game content in chemistry lessons using Internet resources, in particular the Wordwall platform for psycho-emotional relief among students. Enjoyment of learning, ease and accessibility for mastering and learning new material, high grades for learning allow students to raise their self-esteem, belief in their success, which has a positive effect on their psycho-emotional state.
Опис
Ключові слова
ігри, викладання хімії, психоемоційний стан, студентські роботи, games, teaching chemistry, psycho-emotional state, student works
Цитування
Котюк Т. Ігрові контенти на уроках хімії як засіб психоемоційного розвантаження серед учнів підліткового віку / Т. Котюк // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 51.