СПІЛКУВАННЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника. Зазначено, що завдяки спілкуванню дитина розвивається психічно, формується її особистість, розуміння себе та оточення. Батькам та вихователям дуже важливо вміти і знати, як правильно побудувати розмову з дітьми задля того, аби огородити їх від психологічних проблем, які мають відчутний вплив на подальше майбутнє. Запропоновано тест для перевірки взаємодії батьків з дитиною. The publication considers communication as the most important factor in the mental development of a preschooler. It is noted that thanks to communication, the child develops mentally, his personality, understanding of himself and the environment is formed. It is very important for parents and educators to be able to and know how to properly structure a conversation with children in order to protect them from psychological problems that have a tangible impact on the future. A test is offered to check the interaction of parents with a child.
Опис
Ключові слова
спілкування, психічний розвиток, діти дошкільного віку, студентські роботи, communication, mental development, preschool children, student works
Цитування
Винник Є. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника / Є. Винник // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 29.