АРТ-ТЕРАПІЯ , ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ НЕВПЕВНЕНОСТІ У СОБІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто подолання невпевненості у собі засобом арт-терапії, яка надає можливість виражати свої думки, почуття через призму мистецтва. Наведено способи для подолання невпевненості та збільшення своєї самооцінки. Зазначено, що арт-терапія сприяє розвитку творчих навичок, які можна використовувати в усіх сферах життя. Це сприяє розвитку позитивного підходу до вирішення проблем і подоланню невпевненості. The publication discusses overcoming self-doubt by means of art therapy, which provides an opportunity to express one's thoughts and feelings through the prism of art. There are ways to overcome self-doubt and increase your self-esteem. It is noted that art therapy promotes the development of creative skills that can be used in all spheres of life. This contributes to the development of a positive approach to solving problems and overcoming uncertainty.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, самооцінка, студентські роботи, art therapy, self-esteem, student works
Цитування
Басенко О. Арт-терапія, як спосіб подолання невпевненості у собі / О. Басенко // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 19.