MEMORY STUDIES: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У публікації розглянуто науковий напрямок Memory studies, який з його напрацьованим інструментарієм і методологією дослідження історичної пам’яті, її аналізу, впливу на історичну свідомість, становлення і трансформацію ідентичностей, суспільно-політичні процеси становить перспективний напрямок у викладанні вітчизняної історії у вищих навчальних закладах. Зазначено, що дослідження пам’яті можуть відкрити нові обрії історичної освіти у вищій школі, накреслити шляхи формування історичної свідомості, здатної стати солідарною моделлю і підставою сучасної громадянської ідентичності. The publication examines the scientific field of Memory studies, which, with its developed tools and methodology for the study of historical memory, its analysis, influence on historical consciousness, the formation and transformation of identities, social and political processes, is a promising direction in the teaching of national history in higher educational institutions. It is noted that memory research can open new horizons of historical education in higher education, outline the ways of forming historical consciousness capable of becoming a solidary model and the basis of modern civic identity.
Опис
Ключові слова
Memory studies, викладання історії, історична освіта, history teaching, historical education
Цитування
Ніколаєнко О. О. Memory studies: перспективи запровадження в історичних дисциплінах вищих навчальних закладів / О. О. Ніколаєнко // Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 24 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 63–66.