ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА ДИТИНСТВА У ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У роботі розглядаються ключові філософські концепції Г. С. Сковороди. Розкриваються можливості і перспективи використання даних філософських концепцій у сучасних реаліях України. Зокрема, акцент зроблено на дитинстві як предметі дослідження філософа. Розширено межі сприйняття дитинства та проведено аналіз світу дитинства Григорія Сковороди в декількох вимірах: дитина в класичному розумінні; архетип дитини як прояв зв’язку з Богом; період дитинства Григорія Сковороди. The article examines the key philosophical concepts of H. S. Skovoroda. The possibilities and prospects of using philosophical concepts in the modern realities in Ukraine are revealed. In particular, the focus is on childhood as a subject of the philosopher’s research. The boundaries of the perception of childhood are expanded, and the world of Grigoriy Skovoroda’s childhood is analyzed in several dimensions: a child in the classical sense; the archetype of the child as a manifestation of the connection with God; childhood period of Grigory Skovoroda.
Опис
Ключові слова
дитинство, війна в Україні, воля, родинне виховання, богослов’я, людиноцентризм, childhood, war in Ukraine, will, family upbringing, theology, peoplecenteredness
Цитування
Лугова М. С. Філософське розуміння феномена дитинства у творчості Г. С. Сковороди / М. С. Лугова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2023. – № 3 (58). – С. 73–83.