Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1320
Title: МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ М. МОНТЕССОРІ
Other Titles: МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЗА МЕТОДИКОЙ М. МОНТЕССОРИ
MUSIC EDUCATION FROM THE METHOD OF M. MONTESORY
Authors: Кордубан, М. В.
Keywords: музичне виховання
Монтессорі М.
сенсорні відчуття
музыкальное воспитание
Монтессори М.
сенсорные ощущения
musical education
Montessori М.
sensory sensations
Issue Date: 23-Jun-2017
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Кордубан М. В. Музичне виховання за методикою М. Монтессорі / М. В. Кордубан // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків : [б. в.], 2017. – С. 138–140.
Abstract: У період активного розвитку сенсорних відчуттів від народження до п’яти рокі відмічається особлива чутливість до навколишніх звуків. М. Монтессорі зауважувала на необхідності спеціально організованого навчально-виховного процесу для розвитку слуху, пропонувала починати з формування уміння в дітей створювати в приміщенні повну тишу та вирізняти звуки навколишнього середовища, наприклад, годинника, комах тощо. Проводилася робота над умінням розрізняти контрастні та подібні звуки, які діти створювали самі. В период активного развития сенсорных ощущений от рождения до пяти лет отмечается особенная чувствительность к окружающим звукам. М. Монтессори отмечала необходимость специально организованного учебно-воспитательного процесса для развития слуха, предлагала начинать с формирования умения у детей создавать в помещении полную тишину и выделять звуки окружающей среды, например, часов, насекомых и т.п. Проводилась работа над умением различать контрастные и подобные звуки, которые дети создавали сами. The special sensitivity to the surrounding sounds is marked during the active development of sensory sensations from birth to five years. M. Montessori observed the need for a specially organized educational process for the development of hearing. She suggested starting with the ability of children to create complete silence in the room and distinguish ambient sounds such as clock sounds, insect sounds, and more. Work was devoted to the ability to distinguish between contrasting and similar sounds that the children created themselves.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1320
ISBN: 978-617-7470-68-6
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кордубан М.В..pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.