Could a city-dwelling bat (Pipistrellus kuhlii) serve as a bioindicator species for trace metals pollution?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Gronostajowa
Анотація
Bats are an endangered group of mammals that are very sensitive to environmental stresses. One of such stress factor is trace metals pollution which threatens populations of insectivorous bats due to their top position in the food websand exceptionally long life span. In our research Pipistrellus kuhlii was tested as a promising indicator species (urbandwelling, sedentary, with limited daily home-range) for trace metal exposure of bats. We measured concentrations of Pb, Cu, Zn and Cd in internal and external tissues of bats from the industrial city Mariupol and the village Karlovka, Ukraine, to answer the following questions: (1) Do metal concentrations in soil samples differ between urban and rural areas, and between populations of P. kuhlii from those areas? (2) Does metal contamination differ between individuals of different sexes and ages? (3) Whether fur and/or wing membrane, the two tissues that can be collected from live bats, can be used as proxies of metal contamination in internal tissues (liver, kidney, lung, forearm bones) of P. kuhlii? Metal concentrations in soil samples were significantly higher in the city. Bats from the city accumulated significantly more Cd, Pb and Zn in external tissues than those from the rural area. Females accumulated more Cd than males, and this-year-born did not differ significantly from adult individuals. We did not find, however, significant positive correlations between metal concentrations in external and internal tissues, indicating that external tissues P. kuhlii. Кажани — це зникаюча група ссавців, які дуже чутливі до стресів навколишнього середовища. Одним із таких факторів стресу є забруднення мікроелементами металів, яке загрожує популяціям комахоїдних кажанів через їх провідне положення в харчових мережах і надзвичайно довгий термін служби. У нашому дослідженні Pipistrellus kuhlii було випробувано як перспективний вид-індикатор (міський, осілий, з обмеженим щоденним прогулянком) щодо впливу слідів металів на кажанів. Ми вимірювали концентрацію Pb, Cu, Zn і Cd у внутрішніх і зовнішніх тканинах кажанів промислового міста Маріуполь і села Карлівка, Україна, щоб відповісти на такі запитання: (1) Чи відрізняються концентрації металів у зразках ґрунту в містах і селах областей, а також між популяціями P. kuhlii з цих областей? (2) Чи відрізняється забруднення металом у різних людей різної статі та віку? (3) Дві тканини, які можна зібрати у живих, чи то хутро та/або мембрана крил кажанів, можна використовувати як проміжний показник металевого забруднення внутрішніх тканин (печінка, нирки, легені, кістки передпліччя) P. kuhlii? Концентрації металів у пробах ґрунту були значно вищими в місті. Накопичувалися кажани з міста значно більше Cd, Pb і Zn у зовнішніх тканинах, ніж у сільській місцевості. Самки накопичували більше Cd ніж самці, а цьоголітки суттєво не відрізнялися від дорослих особин. Ми не знайшли, однак, істотного позитивні кореляції між концентраціями металів у зовнішніх і внутрішніх тканинах, що свідчить про те, що зовнішні тканини не можуть слугувати індикатором забруднення внутрішніх тканин P. kuhlii металами.
Опис
Ключові слова
Pipistrellus kuhlii, an indicator species, concentrations of metals, contamination with trace elements of metals, вид-індикатор, концентрації металів, забруднення мікроелементами металів
Цитування
Timofieieva O. Could a city-dwelling bat (Pipistrellus kuhlii) serve as a bioindicator species for trace metals pollution? / O. Timofieieva, A. Vlaschenko, R. Laskowski // Science of the Total Environment. – 2023. – Pp. 1–8. 159556; This is an open access article under the CC BY-NC license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).–