Перспективи промислового розведення комах як джерела білка та біологічно активних речовин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка, Вид-во “СПОЛОМ»
Анотація
У тезах розглянуто перспективи промислового використання комах як джерела білка в кормах для тварин. Однак при використанні комах у кормах для тварин необхідно враховувати вимоги до якості, безпечності, а також виробничі норми та стандарти безпеки. Необхідно також враховувати потенційні ризики, такі як забруднення токсичними речовинами з навколишнього середовища, віруси і паразити, які переносяться комахами, а також можливі алергени тварин і людини, пов'язані з комахами. Таким чином, роль комах як джерела білка в харчуванні тварин має потенціал, але необхідні подальші дослідження, регулювання та моніторинг для забезпечення безпечного та ефективного використання комах у харчуванні тварин, беручи до уваги екологічні, соціальні та економічні аспекти. The abstracts consider the prospects of the industrial use of insects as a source of protein in animal feed. However, when using insects in animal feed, it is necessary to consider the requirements for quality, safety, and production norms and safety standards. Potential risks must also be considered, such as contamination with toxic substances from the environment, viruses and parasites carried by insects, and possible animal andhuman allergens associated with insects. Thus, the role of insects as a source of protein in animal nutrition has potential but further research, regulation, and monitoring are needed to ensure the safe and effective use of insects in animal nutrition, taking into account environmental, social, and economic aspects.
Опис
Ключові слова
промислове розведення комах, джерело білка та біологічно активних речовин, корм для худоби, комахи, Industrial breeding of insects, a source of protein and biologically active substances, livestock feed, insects
Цитування
Бачинська Я. Перспективи промислового розведення комах як джерела білка та біологічно активних речовин / Я. Бачинська // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : матеріали всеукр. наук. конф. присвяч. 100-й річниці від дня народж. Н. С. Ялинської, Львів, 7–10 верес. 2023 р. – Львів : СПОЛОМ, 2023. – С. 9–12.