Особливості формування орнітофауни полігонів твердих побутових відходів в Путильській громаді (Чернівецька область)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна
Анотація
Орнітофауна полігонів твердих побутових відходів в Путильській громаді (Чернівецька область) є досить різноманітною. Вона формується переважно із видів, які адаптуються до змін умов середовища, а також із тих птахів, яких приваблює доступна кормова база та умови для зимівлі. Загалом видове різноманіття на двох полігонах в ур. Свиненьке та в с. Рипень складається з 42 видів, які належать до 21 родини і 8 рядів. Переважна кількість видів птахів на цих ділянках є представниками ряду Горобцеподібні (Passeriformes). Коефіцієнт подібності видового складу за формулою Жаккара становить 0,79, що свідчить про високий ступінь подібності видів авіфауни на обох дослідних ділянках. За трофічними преференціями найчисельнішою за кількістю видів є група поліфагів (35,7%), другою за чисельністю є група ентомофагів – 31,0%. The avifauna of the landfill of the municipal solid waste in the Putylska community (Chernivtsi region) is quite diverse. It is formed mainly from species that to changes in environmental conditions, as well as from those birds that are attracted by the available food base and conditions for wintering. In total, species diversity at two landfills in the Svynenke tract and in the village of Rypen consists of 42 species belonging to 21 families and 8 orders. The majority of bird species in this area are representatives of the family of passerines (Passeriformes). The coefficient of similarity of the species composition according to the Jacquard formula is 0,79, which indicates a high degree of similarity of avifauna species in both experimental areas. According to trophic preferences, the group of polyphages is the most numerous in terms of species (35,7%), the second in number (31,0%) is the group of entomophages.
Опис
Ключові слова
видове різноманіття орнітофауни, полігони твердих побутових відходів,, чутливість та адаптація фауни, Species diversity of avifauna, solid household waste landfills, sensitivity and adaptation of fauna
Цитування
Юзик А. В. Особливості формування орнітофауни полігонів твердих побутових відходів в Путильській громаді (Чернівецька область) / А. В. Юзик, Д. І. Юзик // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2022. – Т. 24. – С. 90–94.