Розповсюдження лускокрилих родини NOCTUIDAE у НПП «Гомільшанські ліси»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний біотехнологічний університет
Анотація
Деякі види совок спричиняють спалахи масового розмноження, чим значно шкодять рослинності. Метою роботи було вивчення особливостей екології, біології та розповсюдження лускокрилих родини Noctuidae (Lepidoptera) Змієвськогу району, Харківської області. Аналіз видового різноманіття представників родини показав наявність на дослідженій території найбільш розповсюджених видів. Some types of scoops cause outbreaks of mass reproduction, which significantly harms vegetation. The aim of the work was to study the features of the ecology, biology and distribution of the Lepidoptera family Noctuidae (Lepidoptera) of the Zmievsky District, Kharkiv Region. The analysis of the species diversity of representatives of the family showed presence of the most common species in the studied area.
Опис
Ключові слова
совки, екологія, розповсюдження, шкодочиність, Scoops, ecology, distribution, harmfulness
Цитування
Рустамов А. Розповсюдження лускокрилих родини NOCTUIDAE у НПП «Гомільшанські ліси» / А. Рустамов // Захист і карантин рослин у ХХІ столітті: проблеми і перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілейн. датам від дня народж. видат. вчених-ентомологів д-рів біол. наук, проф. О. О. Мігуліна та О. В. Захаренка, Харків, 19−20 жовт. 2023 р. – Житомир, 2023. – С. 136–137.