Review of publications by Chinese researchers of music and pedagogical education problems on the Web of Science platform

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
To identify the primary research directions pursued by Chinese scholars in the field of music and pedagogical education, we decided to utilize one of the most authoritative bibliometric databases, Web of Science. The initial search query was delineated as follows: music pedagogical education, with a time frame limited to the last five years – from 2019 to 2023. Additionally, we considered information from Web of Science Core Collection. Для визначення основних напрямів досліджень китайських науковців у галузі музично-педагогічної освіти ми вирішили скористатися однією з найавторитетніших бібліометричних баз даних - Web of Science. Початковий пошуковий запит був окреслений наступним чином: музично-педагогічна освіта, з часовими рамками, обмеженими останніми п'ятьма роками - з 2019 по 2023. Додатково ми розглядали інформацію з Web of Science Core Collection.
Опис
Ключові слова
music and pedagogical education, Web of Science, bibliometric databases, Chinese scholars, search, музично-педагогічна освіта, бібліометричні бази даних, китайські вчені, пошук
Цитування
Wang Pan. Review of publications by Chinese researchers of music and pedagogical education problems on the Web of Science platform / Wang Pan, K. Yuryeva// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р. – Хмельницький, 2023. – C. 262–265.