ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
У публікації досліджено дискусію (від лат. discussion – від discutio – розглядаю, досліджую) – широке обговорення якогось суперечливого питання для з’ясування різних точок зору. Виділено етапи організації дискусії. Наведено приклади дискусійних питань, які можна запропонувати для обговорення під час вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення управління». The publication examines a discussion (from Latin discussion - from discutio - consider, research) - a broad discussion of some controversial issue to clarify different points of view. The stages of discussion organization are highlighted. Examples of discussion questions that can be suggested for discussion during the study of the educational discipline "Information management".
Опис
Ключові слова
дискусія, управління, менеджмент, освітній процес, discussion, management, educational process
Цитування
Кайлюк Є. Дискусія як метод активізації пізнавальної діяльності майбутніх менеджерів / Є. Кайлюк, С. Кіриченко // Problematic questions of science and problems of development : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference, Berlin, Germany, October 30 – November 01, 2023. – Berlin, 2023. – Pp. 127–129.