Дисімунний патогенетичний синдром в спортивній медицині: особливості та фізична реабілітація

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Мета дослідження – здійснити узагальнення наукових відомостей стосовно особливостей дисімунного синдрому та висвітленні практичних порад щодо медичної реабілітації хворих з його характерними патогенетичними проявами. При дисімунному патогенетичному синдромі своєчасне й правильне застосування реабілітаційних методів лікування зазначених вище сприяє швидкому розвитку компенсаторно-пристосувальних реакцій, вчасності адаптації серцево-судинної системи й органів дихання хворого до фізичних навантажень, оптимізації вегетативного тонусу й реактивності організму, стимуляції захисних механізмів та відновленню порушених функцій органів і систем. Загалом, описана фізична реабілітація при даному синдромі сприяє підвищенню імунологічної реактивності щодо вірусної та бактеріальної інфекції. The purpose of the study is to generalize scientific information about the features of the dysimmune syndrome and highlight practical advice on the medical rehabilitation of patients with its characteristic pathogenetic manifestations. In the case of dysimmune pathogenetic syndrome, the timely and correct application of the above-mentioned rehabilitation methods of treatment contributes to the rapid development of compensatory and adaptive reactions, timely adaptation of the patient's cardiovascular system and respiratory organs to physical exertion, optimization of the vegetative tone and reactivity of the body, stimulation of protective mechanisms and restoration of impaired organ functions and systems In general, the described physical rehabilitation for this syndrome promotes an increase in immunological reactivity to viral and bacterial infection.
Опис
Ключові слова
імунітет, дисадаптація, дисімунний синдром, реабілітація, immunity, disadaptation, dysimmune syndrome, rehabilitation
Цитування
Мамотенко А. В. Дисімунний патогенетичний синдром в спортивній медицині: особливості та фізична реабілітація / А. В. Мамотенко, М. С. Лопатін // Theoretical foundations of scientists and modern opinions regarding the implementation of modern trends : Proceedings of the XXV International Scientific and Practical Conference, San Francisco, USA, June 27–30, 2023. – San Francisco, 2023. – Pp. 202–207. – URL: https://isg-konf.com/theoretical-foundations-of-scientists-and-modern-opinions-regarding-the-implementation-of-modern-trends/Available at: DOI: 10.46299/ISG.2023.1.25