Guiding the Stars of Tomorrow: Teaching English to Preschoolers and Primary Schoolers

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
This course is structured into a series of lectures and seminars, each focusing on critical aspects of teaching English to young learners. Throughout the course, students will also participate in seminars that allow them to apply what they've learned through practical exercises and microteaching sessions. The seminars cover a range of topics, including unlocking imagination, nurturing listening and speaking skills, mastering memory, storytelling, using songs and chants, harnessing the power of technology, and more. By the end of this course, students will have the tools and knowledge to create engaging and effective English lessons tailored to the unique needs of young learners. Цей курс складається з серії лекцій та семінарів, кожен з яких присвячений важливим аспектам викладання англійської мови молодшим школярам. Протягом курсу студенти також братимуть участь у семінарах, які дозволять їм застосувати отримані знання під час практичних вправ та мікро-викладацьких сесій. Семінари охоплюють широкий спектр тем, включаючи розвиток уяви, розвиток навичок аудіювання та говоріння, розвиток пам'яті, розповідання історій, використання пісень та пісеньок, використання можливостей технологій та багато іншого. Наприкінці курсу студенти матимуть інструменти та знання, необхідні для створення цікавих та ефективних уроків англійської мови, пристосованих до унікальних потреб молодших школярів.
Опис
Ключові слова
young learners, methodology, teaching English, skills, vocabulary, grammar, молодших школярі, методика, викладання англійської мови, навички, лексика, граматика
Цитування
Красовицька Л. Є. Guiding the Stars of Tomorrow: Teaching English to Preschoolers and Primary Schoolers = Навчання англійської мови дошкільників і молодших школярів [Електронне видання] : [навч. посіб.] / Л. Є. Красовицька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 140 с. : іл., табл.