Валеологічний супровід дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Мета дослідження – здійснити узагальнення наукових відомостей стосовно особливостей синдрому гіперактивності та дефіциту уваги та висвітленні практичних порад щодо роботи вчителя з дітьми, які мають таку особливу освітню потребу. У дітей з синдром гіперактивності та дефіцитом уваги виявляється надмірна активність, порушення концентрації, розподілу уваги, імпульсивність у соціальній поведінці, виникають проблеми у стосунках з оточуючими. Це, ймовірно, призводить до появи труднощів у навчанні, поведінкових розладів, зниження академічної успішності, низької самооцінки, тощо. Робота з дітьми, які мають дану особливу освітню потребу повинна бути організована таким чином, щоб враховувати їхні індивідуальні особливості у конкретному випадку та відповідати потребам кожної дитини і її рідних. The purpose of the study is to generalize scientific information about the features of hyperactivity and attention deficit syndrome and to highlight practical advice on the teacher's work with children who have such a special educational need. In children with hyperactivity and attention deficit syndrome, excessive activity, impaired concentration and distribution of attention, impulsiveness in social behavior, and problems in relationships with others appear. This probably leads to learning difficulties, behavioral disorders, reduced academic performance, low self-esteem, etc. Work with children who have a given special educational need should be organized in such a way as to take into account their individual characteristics in a specific case and meet the needs of each child and his relatives.
Опис
Ключові слова
синдром гіперактивності, дефіцит уваги, особливі освітні потреби, hyperactivity syndrome, attention deficit disorder, special educational needs
Цитування
Мамотенко А. В. Валеологічний супровід дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги / А. В. Мамотенко // System analysis and intelligent systems for management : Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference, Ankara, Turkey May 02–05, 2023. – Ankara, 2023. – Pp. 238–241.