Словник фізіологічних термінів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Словник представляє собою систематизоване довідникове видання, в якому в алфавітному порядку розташовані фізіологічні поняття і терміни на українській та латинській мові по основним розділам фізіології, а також їх коротке наукове визначення. Словник фізіологічних термінів адресований викладачам, студентам, магістрам та аспірантам відповідних спеціальностей. The dictionary is a systematized reference publication in which physiological concepts and terms in Ukrainian and Latin are arranged in alphabetical order by the main sections of physiology, as well as their short scientific definition. The dictionary of physiological terms is addressed to teachers, students, masters and postgraduate students of relevant specialties.
Опис
Ключові слова
фізіологія, вікова фізіологія, словник, глосарій, physiology, age physiology, dictionary, glossary
Цитування
Коц С. М. Словник фізіологічних термінів : (глосарій) [в 2 т.] / С. М. Коц, В. П. Коц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [2-ге вид.] – Харків : [ФОП Напольська А. В.], 2023. – Т. 2. – 401 с.