ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА СТАЛОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform
Анотація
Метою нашого дослідження є пошук відповіді на питання про те, що є стабілізуючим фактором професійної освіти вчителів в умовах воєнного стану та повоєнного періоду. Концептуальна ідея дослідження полягає в тому, що основним методологічним підходом до процесу професійної підготовки педагогів в умовах сучасної дійсності є ціннісно орієнтований підхід. The purpose of our research is to find an answer to the question of what is the stabilizing factor of the professional education of teachers in the conditions of martial law and the post-war period. The conceptual idea of the study is that the main methodological approach to the process of professional training of teachers in the conditions of modern reality is a value-oriented approach.
Опис
Ключові слова
професійна освіта, педагог, майбутні вчителі, ціннісно орієнтований підхід, professional education, teacher, future teachers, value-oriented approach
Цитування
Ушмарова В. В. Ціннісно орієнтований підхід як основа сталої професійної освіти педагогів в умовах воєнного стану та повоєнного періоду / В. В. Ушмарова // Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der V internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 27 Oktober, 2023. – Zürich ; Vinnytsia : BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2023. – Pp. 212–213.