КЕРІВНИЦТВО ЕМОЦІЙНОЮ СТИМУЛЯЦІЄЮ У ВИКЛАДАННІ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-07
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано підходи китайських науковців до керівництво емоційною стимуляцією у викладанні вокальної музики для дітей. Показано, що знання з емоційної стимуляції та стратегії емоційного стимулювання є основними. Автори пропонують три стратегії керівництва емоційною стимуляцією у викладанні вокалу. The article analyzes the approaches of Chinese scientists to the management of emotional stimulation in teaching vocal music for children. It is shown that knowledge of emotional stimulation and strategies of emotional stimulation are basic. The authors suggest three strategies for guiding emotional stimulation in vocal teaching.
Опис
Ключові слова
вокальна музика, керівництво, емоційна стимуляція, стратегії, знання, vocal music, leadership, emotional stimulation, strategies, knowledge
Цитування
Ян Цзяін. Керівництво емоційною стимуляцією у викладанні вокальної музики для дітей / Ян Цзяін // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків, 2022. – С. 122–126.