ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО БАЖАННЯ ВИСЛОВИТИ СЕБЕ У СТВОРЕННІ МУЗИЧНИХ ОБРАЗІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-07
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті показано необхідність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку учителів музичного мистецтва. Доведено, що відбувається збагачення змісту фахової підготовки завдяки застосуванню засобів мультимедіа; використання нових методів навчання із залученням інформаційно-комунікаційних технологій (застосування мобільних телефонів; використання камери; розміщення QR-кодів поруч із музичними творами тощо). The article shows the necessity of introducing information and communication technologies in the training of music teachers. It has been proven that the content of professional training is enriched thanks to the use of multimedia tools; use of new teaching methods involving information and communication technologies (use of mobile phones, use of a camera, placement of QR codes next to musical works, etc.).
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, національна підготовка учителів музичного мистецтва, КНР, information and communication technologies, national training of music teachers, China
Цитування
Мей Фан. Інформатизація підготовки вчителів музичного мистецтва як шлях до реалізації творчого бажання висловити себе у створенні музичних образів / Мей Фан // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків, 2022. – С. 65–69.