ІМПРОВІЗАЦІЯ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито питання онтологічного підходу до імпровізації у музичному мистецтві. Показано, різні рівні застосування імпровізації у різні часи. Визначено, що до XIX ст. імпровізація у музичному мистецтві розумілася як необхідна виконавська навичка, у ХХ ст. широко застосовувалась як композиційний метод, з кінця ХХ ст. почала активно розвиватись як метод творчого розвитку особистості. The article reveals the issues of the ontological approach to improvisation in the art of music. It is shown different levels of improvisation at different times. It is determined that by the XIX century. improvisation in the art of music was understood as a necessary performing skill, in the twentieth century. widely used as a compositional method, since the end of the twentieth century. began to actively develop as a method of creative development of the individual.
Опис
Ключові слова
онтологічний підхід, імпровізація, музичне мистецтво, ontological approach, improvisation, musical art
Цитування
Матвєєва О. О. Імпровізація у музичному мистецтві: онтологічний підхід / О. О. Матвєєва // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків, 2022. – С. 20–27.