«ПАЛЕСТИНСЬКА ХАРТІЯ» ЯК ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗВОЛЕННЯ ПАЛЕСТИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано історію прийняття, зміст і значення «Національної хартії народу Палестини» як програмного документу ОВП, яка була проголошена 1 липня 1968 року, стала програмним документом ОВП, у якому було зафіксовано факт існування особливої національної спільноти – палестинського народу. Зазначено, що основні положення «Палестинської хартії» присвячені самоідентифікації та вихованню патріотизму палестинських арабів ‒ незалежно від віку і статі. Всі питання створення і збереження палестинської держави мають визначати самі палестинці після визволення своєї землі від євреїв. Правова полеміка щодо проблемних пунктів «Палестинської хартії» завершилася після того, як державне керівництво Ізраїлю видалило претензії до них із списку порушень угод палестинцями, складеного МЗС Ізраїлю в період «Другої палестинської інтифади» 2000-2005 років. The publication analyzes the history of acceptance, content and meaning The "National Charter of the Palestinian People" as a programmatic document of the PLO, which was proclaimed on July 1, 1968, became the programmatic document of the PLO, which recorded the fact of the existence of a special national community - the Palestinian people. It is noted that the main provisions of the "Palestinian Charter" are dedicated to self-identification and fostering patriotism of Palestinian Arabs, regardless of age and gender. All issues of creation and preservation of the Palestinian state must be determined by the Palestinians themselves after the liberation of their land from the Jews. The legal controversy over the problematic points of the "Palestinian Charter" ended after the Israeli government removed claims to them from the list of violations of agreements by the Palestinians compiled by the Israeli Foreign Ministry during the period of the "Second Palestinian Intifada" of 2000-2005.
Опис
Ключові слова
Палестинська хартія, організація визволення Палестини, Палестинський рух опору, палестино-ізраїльський конфлікт, територіальні суперечки, магістерські роботи, Palestinian Charter, organization of the liberation of Palestine, Palestinian resistance movement, Palestinian-Israeli conflict, territorial disputes, master's theses
Цитування
Целуйко А. О. "Палестинська хартія" як програмний документ організації визволення Палестини / А. О. Целуйко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 213–217.