ЖИТТЯ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. КОНЦТАБОРИ ТРЕТЬОГО РЕЙХУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано життя в концтаборах Третього Рейху під час Другої світової війни. Усі страхи життя у концтаборах стали відомі лише у наші дні, з’явилась велика кількість відео з колишніми ув’язненими, які розповідають правду, про те, що насправді було в концтаборах та як люди виживали в тих умовах… Зазначено, що війна – це тяжкий період для кожної країни. Але масове знищення народу, лише через рішення однієї людини – це злочин перед людством, який забути неможливо. Зберігаючи пам’ять про війну, ми прагнемо до того, щоб світ ніколи більше не допустив повторення цієї жахливої сторінки історії. Війна є неприйнятною з точки зору моралі, оскільки несе загрозу існуванню всього світу. The publication analyzes life in the concentration camps of the Third Reich during the Second World War. All the horrors of life in concentration camps have become known only these days, a large number of videos have appeared with former prisoners who tell the truth about what was really in concentration camps and how people survived in those conditions... It is noted that war is a difficult period for every country. But the mass destruction of the people, just because of the decision of one person, is a crime against humanity that cannot be forgotten. By preserving the memory of the war, we strive to ensure that the world never allows this terrible page of history to repeat itself. War is unacceptable from the point of view of morality, because it threatens the existence of the whole world.
Опис
Ключові слова
історія Другої світової війни, концентраційні табори, геноцид, студентські роботи, history of the Second World War, concentration camps, genocide, student works
Цитування
Грідчина А. О. Життя під час Другої світової війни. Концтабори Третього Рейху / А. О. Грідчина // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 139–143.