ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено інноваційні форми організації навчання в системі музично-естетичного виховання учнів. Інноваційна організація пізнавально-практичної музично-естетичної діяльності учнів у закладах загальної середньої освіти забезпечується завдяки використанню нестандартних форм навчання. Зазначено, що різноманітні інноваційні форми організації навчання в системі музично-естетичного виховання учнів у ЗЗСО характеризуються змістовністю, багатогранністю, ефективністю, оскільки створюють широкі можливості для розвитку пізнавальної і творчої активності дітей, сприяють їхньому всебічному і гармонійному розвитку. The publication examines innovative forms of organization of education in the system of musical and aesthetic education of students. Innovative organization of cognitive-practical musical-aesthetic activity of students in institutions of general secondary education is ensured thanks to the use of non-standard forms of education. It is noted that various innovative forms of organization of education in the system of musical and aesthetic education of students in ZZSO are characterized by content, versatility, effectiveness, as they create ample opportunities for the development of cognitive and creative activity of children, contribute to their comprehensive and harmonious development.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, естетичне виховання, інноваційна педагогіка, освітній процес, заклади загальної середньої освіти, студентські роботи, musical education, aesthetic education, innovative pedagogy, educational process, institutions of general secondary education, student works
Цитування
Чернявська А. Ю. Інноваційні форми організації навчання в системі музично-естетичного виховання учнів ЗЗСО / А. Ю. Чернявська // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 116–120.