ПОНЯТТЯ ДИСПОЗИЦІЙНОСТІ / НЕДИСПОЗИЦІЙНОСТІ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПРАГМАТИЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто поняття диспозиційності / недиспозиційності в лінгвістичній прагматиці. Диспозиційність як наукове поняття увійшло до пошукового поля філософів, логіків, філологів, семіологів на початку 20 століття, хоча мало багату передісторію свого вивчення (її розвивали Платон, Р. Декарт, Спіноза, Г. Ляйбніц та інші). Згодом у вивченні диспозиції було введено термін диспозиційний / недиспозиційний предикат. Докладно проаналізував це явище Ф. Бацевич. The publication examines the concept of dispositionality / non-dispositionality in linguistic pragmatics. Dispositionality as a scientific concept entered the search field of philosophers, logicians, philologists, and semiologists at the beginning of the 20th century, although few the rich background of its study (it was developed by Plato, R. Descartes, Spinoza, G. Leibniz and others). Subsequently, the term dispositional / non-dispositional predicate was introduced in the study of disposition. F. Bacevich analyzed this phenomenon in detail.
Опис
Ключові слова
диспозиційність, лінгвістична прагматика, магістерські роботи, disposition, linguistic pragmatics, master's theses
Цитування
Штонда А. Поняття диспозиційності / недиспозиційності в лінгвістичній прагматиці / А. Штонда, Я. Ю. Сазонова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 406–407.