ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток освіти в цифровому суспільстві. Наведено етапи формування методичного забезпечення використання інформаційних комп'ютерних технологій в навчальному процесі та інструменти, які потрібно використовувати для розвитку освіти в цифровому суспільстві. Зазначено, що перспектива розвитку освіти в цифровому суспільстві величезна, а головне те, що цифрові технології стають невід’ємною частиною освіти в Україні. The publication examines the development of education in the digital society. The stages of formation of methodological support for the use of information computer technologies in the educational process and the tools that must be used for the development of education in a digital society are given. It was noted that the prospects for the development of education in the digital society are huge, and the main thing is that digital technologies are becoming an integral part of education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, освітній процес, інформаційні технології, магістерські роботи, digital technologies, educational process, information technologies, master's theses
Цитування
Уварова В. В. Перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві / В. В. Уварова, І. Т. Сіра // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 358–361.