ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ АНТОНІЯ БОНІФАЦІЯ ПШЕБОРСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено харківський період життя Антонія Боніфація Пшеборського. Знаний науковець, доктор фізико-математичних наук, професор Антоній Боніфацій Пшеборський народився 14 травня 1871 р. в с. Хороше (Липовецький повіт Київської губернії). Його батьки – лікар Павло Пшеборський та Марія Меленевська – походили зі збіднілих шляхетських родин. Закінчивши із золотою медаллю гімназію у Миколаєві (1890 р.), А. Пшеборський вступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Київського університету Св. Володимира. За клопотанням професора П. М. Покровського, свого наукового «хрещеного батька», Антоній 23 листопада 1898 р. отримав посаду штатного доцента механіки в Харківському технологічному інституті. Власне з цього й починається харківський етап його життя (1898-1921 рр.). Зазначено, що Антоній Боніфацій Пшеборський був прекрасним ученим, який зробив чималий внесок у розвиток математичної науки в місті Харкові. The publication examines the Kharkiv period of Antony Boniface Psheborskyi's life. The well-known scientist, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor Antony Bonifatsy Psheborskyi was born on May 14, 1871 in the village of Good (Lipovetskyi district of Kyiv province). His parents - doctor Pavlo Psheborskyi and Maria Melenevska - came from impoverished noble families. After graduating with a gold medal from the gymnasium in Mykolaiv (1890), A. Psheborskyi entered the mathematics department of the Kyiv Faculty of Physics and Mathematics University of St. Volodymyr. At the request of Professor P. M. Pokrovsky, his scientific "godfather", on November 23, 1898, Antony received the position of full-time associate professor of mechanics at the Kharkiv Institute of Technology. Actually, this is where the Kharkiv stage of his life (1898-1921) begins. It is noted that Antony Boniface Psheborskyi was a great scientist who made a significant contribution to the development of mathematical science in the city of Kharkiv.
Опис
Ключові слова
історія математики, Пшеборський А. Б., історія Харківщини, студентські роботи, history of mathematics, A. B. Psheborskyi, history of Kharkiv Region, student works
Цитування
Сергієнко В. С. Харківський період життя Антонія Боніфація Пшеборського / В. С. Сергієнко, С. О. Сєряков // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 311–313.