ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ КОМІСІЇ ПО БОРОТЬБІ З НАСЛІДКАМИ ГОЛОДУ (1921-1923 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто діяльність Харківської Губернської комісії по боротьбі з наслідками голоду в 1921–1923 рр. Період 1921-1923 рр. видався дуже важким для селян України. Від голоду загинули сотні тисяч людей. Задля надання допомоги населенню уряд створив Центральну комісію допомоги голодуючим, яку очолював Г. І. Петровський. Зазначено, що за досить короткий час Харківська Губернська комісія по боротьбі з наслідками голоду надала допомогу чималій кількості бездоглядних дітей і незахищеним категоріям населення завдяки залученню коштів нетрудового населення, організації дитячих будинків, нічліжок, притулків, їдалень та активній роботі з населенням. The publication examines the activities of the Kharkiv Provincial Commission to combat the consequences of the famine in 1921-1923. The period 1921-1923 was very difficult for the peasants of Ukraine. Hundreds of thousands of people died of hunger. In order to provide assistance to the population, the government created the Central Commission for Assistance to the Starving, which was headed by G. I. Petrovskyi. It is noted that in a relatively short time, the Kharkiv Provincial Commission for Combating the Consequences of Famine provided assistance to a considerable number of neglected children and vulnerable categories of the population thanks to the attraction of funds from the non-working population, the organization of orphanages, overnight shelters, shelters, canteens and active work with the population.
Опис
Ключові слова
історія Харківщини, голод, Харківська Губернська комісія, аспірантські роботи, history of Kharkiv region, famine, Kharkiv Provincial Commission, postgraduate works
Цитування
Лаврушина Н. М. Діяльність Харківської Губернської комісії по боротьбі з наслідками голоду (1921–1923 рр.) / Н. М. Лаврушина // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 181–182.