ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано порушення голосу в дітей дошкільного віку. Зазначено, що більшість порушень голосу проявляється як самостійні, причинами їх виникнення є захворювання та різноманітні зміни голосового апарату. Вони можуть супроводжуватись іншим більш важкими порушеннями мови, входячи в структуру дефекту при афазії, дизартрії, ринолалії, заїкання. Спільна робота фоніатрів, отоларингологів і логопедів дозволяє виявляти та коригувати порушення в самому ранньому віці. The publication analyzes voice disorders in preschool children. It is noted that the majority of voice disorders manifest themselves independently, the causes of their occurrence are diseases and various changes of the vocal apparatus. They can be accompanied by other, more severe speech disorders, entering into the structure of the defect in aphasia, dysarthria, rhinolalia, and stuttering. The joint work of phoniatricians, otolaryngologists and speech therapists makes it possible to identify and correct disorders at an early age.
Опис
Ключові слова
голос, порушення голосу, діти дошкільного віку, магістерські роботи, voice, voice disorders, preschool children, master's theses
Цитування
Давиденко К. А. Особливості порушення голосу в дітей дошкільного віку / К. А. Давиденко, Л. Є. Перетяга // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 84–86.