SOME APPROACHES TO TEACHING YOUNG LEARNERS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Teaching English and teaching children are two quite different things. When teaching YLs, we should take into account aspects which can help a child to feel safe and comfortable, to enjoy the process without thinking about studying just aquiring knowledge mostly through TPR activities. New ways of teaching, various activities, quick change of activities make the process entertaining and involve children into motivated learning. The main idea of all the above mentioned approaches is to let everyone involved in teaching and learning enjoy the process of gaining new experiences. Викладати англійську та навчати дітей - це дві абсолютно різні речі. Під час викладання англійської мови для дітей ми повинні враховувати аспекти, які допоможуть дитині відчувати себе безпечно і комфортно, отримувати задоволення від процесу, не думаючи про навчання, а лише про здобуття знань переважно за допомогою ТПР-діяльності. Нові способи викладання, різноманітні види діяльності, швидка зміна видів діяльності роблять процес цікавим і залучають дітей до вмотивованого навчання. Основна ідея всіх розглянутих підходів полягає в тому, щоб дозволити кожному, хто бере участь у викладанні та навчанні насолоджуватися процесом набуття нового досвіду.
Опис
Ключові слова
teaching English, teaching methods, educational process, викладання англійської мови, методи навчання, освітній процес
Цитування
Istomina R. Some Approaches to Teaching Young Learners / R. Istomina // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 108–110.