TRANSFORMATION “ONYM – APPELLATIVE” IN ARTISTIC TRADITION AND MODERN FASCINATING DISCOURSES

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Today’s dynamics from onym to appellative in an evaluative sense demonstrates the process of negative connotation of a number of onyms, their appellation “reduces” the meaning, indicates that the speaker characterizes the name bearer in a negative way. The generalizing function of the appellative which occurs with the individualizing function, besides connotative function, performs the function of expansion and typification. It subconsciously indicates the typicality of the named locus or person, its similarity to other similar ones. Thus, it can be argued that the processes of actualization of evaluative meanings in the modern Ukrainian onym – appellative space of transformation continue to develop. Moreover, they are accelerated during the war, playing the role of the trigger in the information warfare. Сучасна динаміка від оніма до апелятива в оцінному значенні демонструє процес негативної конотації низки онімів, їх апелятив "знижує" значення, вказує на те, що мовець характеризує носія імені негативно. Узагальнююча функція апелятива, яка виникає з індивідуалізуючою функцією, окрім конотативної функції, виконує функцію розширення та типізації. Вона підсвідомо вказує на типовість названого об'єкта чи особи, його схожість з іншими подібними об'єктами. Таким чином, можна стверджувати, що процеси актуалізації оцінних значень в сучасному українському онімно-апелятивному просторі трансформації продовжують розвиватися. Більше того, вони прискорюються під час війни, відіграючи роль спускового гачка в інформаційній війні.
Опис
Ключові слова
onyms, appeals, negative connotation, evaluative values, discourse, оніми, апелятиви, негативна конотація, оцінні значення, дискурс
Цитування
Скоробогатова О. Transformation “Onym – Appellative” in Artistic Tradition and Modern Fascinating Discourses / О. Скоробогатова, І. Панаріна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 55–57.