ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СТРИЖНЕВА ЦІННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Слов’янський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розкрито сутність поняття «відповідальність» на підставі аналізу довідкової, філософської та психолого-педагогічної літератури; визначено показники особистісної відповідальності та напрями її формування. The article reveals the essence of the notion «responsibility» on the basis of an analysis of background, philosophical and psycho-pedagogical literature; it identifies the indicators of personal responsibility and ways of its shaping.
Опис
Ключові слова
відповідальність, суть, показники, напрями формування, responsibility, essence, indicators, ways of shaping
Цитування
Золотухіна С. Т. Відповідальність як стрижнева цінність особистості / С. Т. Золотухіна, Л. Д. Зеленська, Р. М. Зеленський // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ, 2012. – Спецвип. 10. – С. 101–116.