ШКІДЛИВА ЕНТОМОФАУНА ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР ОКОЛИЦЬ СМТ ЗОЛОЧІВ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено встановлення комах-шкідників плодово-ягідних культур околиць смт Золочів Богодухівського району Харківської області та розподіл їх за їх трофічною спеціалізацією, а також виявлення типів пошкоджень рослини. Наукова робота проводилася у весняно-літній період 2020-2022 років. Встановлено, що видовий склад шкідливої ентомофауни плодово- ягідних культур (12 видів) був представлений переважно поліфагами (9 видів), які належали до 3 рядів: Hemiptera напівтвердокрилі, Coleoptera твердокрилі та Lepidoptera лускокрилі. Найбільш значні пошкодження завдавалися личинковими стадіями метеликів, личинками та імаго клопів та імаго жуків. Зелена листова маса слугувала кормовою базою для шкідників, а різноманіття рослин у плодових садах надавало змогу комахам масово розмножуватися та переходити за потреби з однієї рослини на іншу, збільшуючи чисельність та завдаючи значного збитку врожаю. The publication investigates the establishment of insect pests of fruit and berry crops in the vicinity of the village of Zolochiv, Bogodukhiv district, Kharkiv region, and their distribution according to their trophic specialization, as well as the identification of plant damage types. Scientific work was carried out in the spring-summer period of 2020-2022. It was established that the species composition of the harmful entomofauna of fruit and berry crops (12 species) was represented mainly by polyphages (9 species), which belonged to 3 orders: Hemiptera, Coleoptera, and Lepidoptera. The most significant damage was caused by larval stages of butterflies, larvae and adults of bedbugs and adults of beetles. Green leaf mass served as a food base for pests, and the variety of plants in orchards allowed insects to reproduce en masse and move from one plant to another as needed, increasing their numbers and causing significant damage to the crop.
Опис
Ключові слова
ентомофауна, комахи-шкідники, плодоводство, entomofauna, insect pests, horticulture
Цитування
Плужник А. О. Шкідлива ентомофауна плодово-ягідних культур околиць смт Золочів Богодухівського району Харківської області / А. О. Плужник, О. Ю. Мухіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 369–371.