БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ LETHRUS APTERUS LAXM. (СOLEOPTERA: SCARABAEIDAE) НА ГОРОДНІХ КУЛЬТУРАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено шкідника городніх культур Lethrus apterus Laxm. Кравчик-головач це широкий поліфаг, який пошкоджує більше ста видів рослин, при цьому надає перевагу овочевим культурам, саджанцям ягідних та плодових, молодим пагонам винограду. Встановлено, що в обмеженні чисельності фітофага приймають участь хижі туруни, мурахи, деякі птахи та ентомопатогенні гриби (Beauveria bassiana (Bals) Vuil. та Metarrhizium anisopliae Metsch.), ураження якими сягало 25%. Але, незважаючи на наявність в популяції шкідника цих природних регуляторних чинників, чисельність його слабко регулюється і з року в рік може залишатися стабільно високою. The publication examines the pest of garden crops, Lethrus apterus Laxm. The caterpillar is a broad polyphage that damages more than a hundred types of plants, while it prefers vegetable crops, berry and fruit seedlings, and young shoots of grapes. It was established that predatory ants, ants, some birds and entomopathogenic fungi (Beauveria bassiana (Bals) Vuil. and Metarrhizium anisopliae Metsch.), the damage of which reached 25%. But, despite the presence of these natural regulatory factors in the pest population, its number is weakly regulated and can remain consistently high from year to year.
Опис
Ключові слова
кравчик-головач, комахи-шкідники, фітофаги, Lethrus apterus Laxm, insect pests, phytophages
Цитування
Манько Н. В. Біологічні особливості Lethrus apterus Laxm. (Сoleoptera: Scarabaeidae) на городніх культурах / Н. В. Манько, Т. Ю. Маркіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 364–365.