ВИДОВИЙ СКЛАД РАКОПОДІБНИХ ВОДОЙМ ОКОЛИЦЬ М. ПОЛТАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено видовий склад Ракоподібних водойм околиць м. Полтави, порівняно Ракоподібні та визначено домінантні види, встановлено види Ракоподібних, які занесені до Червоної книги України. Дослідження проведено навесні 2021 року та влітку 2022 року в околицях м. Полтави, об’єктами були три водойми: басейн річки Ворскла, басейн річки Полузір’я, Пушкарівський ставок. Зазначено, що видовий склад Ракоподібних в басейнах річок Ворскли та Полузір’я виявився досить схожим. 11 виявлених видів були присутні в обох водоймах. В той час Пушкарівський ставок характеризувався бідністю різноманіття. Червонокнижних видів Ракоподібних не було виявлено. The publication examines the species composition of crustacean reservoirs in the vicinity of Poltava, compares crustaceans and determines the dominant species, identifies crustacean species listed in the Red Book of Ukraine. The research was conducted in the spring of 2021 and summer of 2022 in the vicinity of Poltava, the objects were three reservoirs: the basin of the Vorskla River, the basin of the Poluzyrya River, Pushkarivsky pond. It is noted that the species composition of crustaceans in the basins of the Vorskla and Poluzyrya rivers turned out to be quite similar. 11 identified species were present in both reservoirs. At that time, the Pushkariv pond was characterized by a poverty of diversity. No Red Book species of crustaceans were found.
Опис
Ключові слова
Ракоподібні, водойми, Crustacea, reservoirs
Цитування
Мавроді С. Р. Видовий склад Ракоподібних водойм околиць м. Полтави / С. Р. Мавроді, О. Ю. Мухіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 361–364.