РОЗВИТОК АКТИВНОГО МОВЛЕННЄВОГО СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ 2 РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто методи розвитку словникового запасу дошкільників та виявлено перспективи використання цих методів дітей із загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня. Наведено завдання корекційної освіти, які мають бути вирішені на державному рівні. Зазначено, що використання різних методів розвитку активного мовленнєвого словникового запасу дошкільників є перспективним та важливим. За його допомогою можливо дослідити функціонування та вдосконалення лексики дошкільнят. The publication discusses methods of vocabulary development preschoolers and the prospects of using these methods for children with general underdevelopment of speech level 2 were revealed. The tasks of correctional education, which should be, are given decided at the state level. It is noted that the use of various methods of active speech development vocabulary of preschoolers is promising and important. With its help, it is possible to study the functioning and improvement of the vocabulary of preschoolers.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, лексика, корекційна робота, діти дошкільного віку, speech development, vocabulary, corrective work, preschool children
Цитування
Лола Д. А. Розвиток активного мовленнєвого словникового запасу дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня / Д. А. Лола // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 293–296.