ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GBIF ДЛЯ ВИВЧЕНННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ POACEA ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розповсюдження Злакових (Poacea) по території України, застосовувавши ресурс GBIF. GBIF (Global Biodiversity Information Facility) – це міжнародна організація, яка забезпечує безкоштовний та відкритий доступ до даних про біорізноманіття з усього світу. Зазначено, що GBIF – це надзвичайно важливий інформаційний ресурс для збереження та дослідження біорізноманіття на планеті. Забезпечуючи доступ до глобальних даних про біорізноманіття, GBIF допомагає науковцям та охоронцям природи у боротьбі за збереження та сталий розвиток цінних екосистем. Безкоштовний та відкритий доступ до цих даних є важливим кроком у напрямку збереження та сталого використання біорізноманіття на нашій планеті. The publication examines the distribution of Poacea on the territory of Ukraine, using the GBIF resource. GBIF (Global Biodiversity Information Facility) is an international organization that provides free and open access to biodiversity data from around the world. It is noted that GBIF is an extremely important information resource for the conservation and research of biodiversity on the planet. By providing access to global biodiversity data, GBIF helps scientists and conservationists fight for the conservation and sustainable development of valuable ecosystems. Free and open access to this data is an important step towards the conservation and sustainable use of biodiversity on our planet.
Опис
Ключові слова
GBIF (Global Biodiversity Information Facility), злакові (Poacea), біорізноманіття, cereals (Poacea), biodiversity
Цитування
Мозгова Г. С. Використання геоінформаційної системи GBIF для вивчення розповсюдження Poacea по території України / Г. С. Мозгова, О. В. Твердохліб // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 155–156.