ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто віртуальні екскурсії. Віртуальна екскурсія є своєрідним інформаційним полем, через яке реальність транслюється у віртуальній формі за допомогою різноманітних онлайн-сервісів. Зазначено, що онлайн-екскурсія не повинна бути сухим продовженням уроку, набором завдань, запитань, відповідей та лекції з боку вчителя. До плану онлайн-екскурсії завжди повинні бути включені елементи гри, самостійних спостережень. Адже жодна доповідь, жодна дискусія та презентація не можуть зацікавити так, як уміло проведена екскурсія, навіть якщо вона і проводиться онлайн. The publication discusses virtual tours. A virtual tour is a kind of information field through which reality is broadcast in virtual form with the help of various online services. It is noted that the online excursion should not be a dry continuation of the lesson, a set of tasks, questions, answers and a lecture by the teacher. The plan of the online excursion should always include elements of the game, independent observations. After all, no report, no discussion, and no presentation can be as interesting as a skillfully conducted excursion, even if it is conducted online.
Опис
Ключові слова
онлайн-екскурсії, природа, викладання біології, освітній процес, online tours, nature, teaching biology, educational process
Цитування
Чепелєва Н. І. Віртуальні екскурсії як засіб пізнання природи / Н. І. Чепелєва // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 113–116.