ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСКУРСІЇ І ЇЇ ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто проведення екологічної екскурсії в межах дисциплін природничого циклу. Навчальна екскурсія – це одна із форм організації освітнього процесу, спрямована на вивчення учнями під керівництвом учителя явищ і процесів через безпосереднє їх сприйняття. Розглянуто і визначено чотири основні складові при плануванні вчителем екологічної екскурсії. Це - безпека учасників, освіта та інформаційна цінність, формування в здобувачів раціонального ставлення до природи і збереження природних ресурсів та комфорт учасників. The publication considers conducting an ecological excursion within the disciplines of the natural cycle. An educational excursion is one of the forms of organization of the educational process, directed on the study by students under the guidance of the teacher of phenomena and processes through their direct perception. The four main components in the planning of the environmental teacher were considered and determined excursions. These are the safety of the participants, education and informational value, the formation of a rational attitude to nature and the preservation of natural resources in the participants, and the comfort of the participants.
Опис
Ключові слова
екологічні екскурсії, освітній процес, охорона природи, ecological excursions, educational process, nature protection
Цитування
Гуров А. Ф. Планування екологічної екскурсії і її інтегративна функція / А. Ф. Гуров // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 78–79.